Кафедра медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем

Мова:

Володимир Михайлович Карташов

Володимир Михайлович Карташов
Завідувач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем, член Президії НМР, заступник голови секції 4 НМР, член Президії НТР, голова секції 5 НТР, голова спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

Закінчив Харківський інститут радіоелектроніки. Працював у науково-дослідній лабораторії Військової інженерної радіотехнічної академії ППО, проходів службу на офіцерських посадах в Збройних Силах. З 1984 року – в Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ). Кандидатську дисертацію захистив у 1990 р. після дострокового закінчення (за 2 роки) аспірантури, докторську дисертацію – у 2003 р. Професор з 2006 року.


Освітня діяльність

Основні курси:

Радіоелектронні системи, Основи теорії систем, Основи радіолокації і радіонавігації, Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право.


Наукова діяльність

Проф. Карташов В.М. є керівником всесвітньо відомої наукової школи дистанційних методів зондування атмосфери акустичними та електромагнітними хвилями. Основні наукові результати Карташова В.М. та його учнів – створена теорія векторних зондувальних радіоакустичних сигналів, розроблені теоретичні основи оптимізації та адаптації пристроїв обробки сигналів систем зондування атмосфери.

Останнім часом під керівництвом Карташова В.М. розроблюється актуальний, необхідний для підвищення обороноздатності країни напрям по виявленню безпілотних літальних апаратів за радіолокаційними, акустичними та оптичними сигналами. Виконано ряд держбюджетних і госпрозрахункових робіт за замовленням промислових підприємств та МОН України, досягнути результати на рівні світових.


Громадська діяльність

Приймав участь у розробці стандарту вищої освіти за спеціальністю 171 “Електроніка” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Розвиває міжнародне співробітництво з зарубіжними університетами: з Автономним університетом штату Нижня Каліфорнія (Мексика), з Інститутом поширення радіохвиль м. Циндао (КНР). Під керівництвом Карташова В.М. в ХНУРЕ проходять наукове стажування співробітники закордонних університетів: начальник Департаменту прикладної фізики Автономного університету штату Нижня Каліфорнія (Мексика) доктор філософії Сергієнко О.Ю. (2018 р.); аспірант факультету Інжинірингу університету Кахраманмараш (Туреччина) Бурак Озтуш (2018 р.) та ін.

Бере активну участь в проведенні та організації ряду Міжнародних наукових конференцій, є членом їх програмних комітетів. Організатор і керівник секцій престижних наукових конференцій: IECON 2019 – 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Lisbon, Portugal, 2019; 29 IEEE International Symposium on Industrial Electronics 2020, Delft, the Nederland.


Публікації

Опублікував самостійно і в співавторстві 270 наукових праць, серед яких 40 патентів на винаходи, 10 монографій (з них 6 англійською мовою в закордонних виданнях). Автор підручника і 3 навчальних посібників.