Кафедра медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем

Мова:

Спеціальність 172 – Електронні комунікації та радіотехніка 

Освітня ПрограмаМедіаінженерія”

Освітня програма спрямована на поглиблене вивчення мультимедійних і медіакомунікаційних технологій, систем і програмного забезпечення для створення, обробки і трансляції аудіо- та візуального мультимедійного контенту, його інтерактивного відтворення, представлення і використання для функціонально орієнтованих сервісів.

Навчання студентів відбувається за такими основними напрямками:

– методи, технології і програмно-апаратні засоби запису, обробки, стиснення, кодування і передачі звукової, графічної і відеоінформації,

– відеозйомка та відеомонтаж, технології з освітленням і хромакеєм, постобробка відеоматеріалів, засоби створення візуальних- і аудіо ефектів;

– техніка і технології 3D-графіки (скульптинг, ретопологія, текстурування і анімація), пристрої та технології отримання 3D-зображень, 3D-сканування, технології захоплення рухів;

– системи і технології цифрового телебачення, смарт і інтерактивного телебачення;

– бази даних, хмарні технології і їх використання при пошуку і формуванні мультимедійного контенту;

– методи і технології медіакомунікаційних трансляцій, передачі аудіо-, телевізійного, мультимедійного контенту з використанням мобільних Інтернет-каналів, технологій 4G і 5G при виконанні онлайн трансляцій;

– програмування мобільних додатків, веб-сервісів, мікроконтролерів для вирішення задач  медіаінженерії;

– розробка технічних засобів і програмного забезпечення з метою отримання та цифрової обробки зображень, систем комп’ютерного зору для задач керування та навігації мобільними роботами, для створення медіароботів;

– менеджмент, управління проектами та бізнес-процесами в галузі мультимедіа та  медіаінженерії.

В процесі навчання студенти набувають знання і компетенції зі створення сучасних медіа, з рішень технічних і творчих завдань, пов’язаних зі звукозаписом, відеозйомкою, відеомонтажем, створенням і візуалізацією мультимедійних об’єктів, відео- і кінопоказом, технічною організацією і підтримкою світлових і музичних шоу, концертів і масових заходів, технічною організацією аудіо- і телевізійного Інтернет-мовлення і онлайн трансляцій.

Студенти спеціальності проходять навчання в спеціалізованих акустичних, відео-, телевізійних лабораторіях, на телевізійному центрі університету. В процесі навчання студенти займаються створенням відеофільмів, аудіо- та відеоефектів, моделюванням 3D об’єктів і створенням ігрових персонажів, розробкою мультимедійних комп’ютерних тренажерів для вирішення широкого кола задач. Творчі аудіо-, відео-, 3D роботи наших студентів є переможцями багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

Спеціальність Медіаінженерія широко представлена в різних університетах Європи і світу, провідною кафедрою МІРЕС налагоджені тісні зв’язки з багатьма з них. Студенти спеціальності мають можливість навчатися за програмою подвійних дипломів та інтернаціональних семестрів (університет м. Лімож, Франція та ін.). Випускники здатні до вирішення завдань в сфері медіаіндустрії в міждисциплінарних і багатомовних командах.

Професійні навички та компетенції, сформовані під час навчання за освітньою програмою Медіаінженерія, відповідають вимогам не тільки сьогодення, а й майбутнього і дозволяють випускникам бути затребуваними на ринку праці в Україні та в усьому глобалізованому світі. Вакансії в зарубіжних і вітчизняних компаніях найчастіше вказуються англійською мовою і виглядають так:

Media Engineer, Sound Engineer/Sound FX Engineer, Video Engineer, 3D Technical artist, Technical Animator, VFX Engineer, Cinematic Engineer, Technical artist, Lightning Engineer, Lightning Technical artist, Motion Capture Developer.

Навчальні плани спеціальності 172 -Електронні комунікації та радіотехніка