Кафедра медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем

Мова:

Ресурсне забезпечення ОПП

Ресурсне забезпечення для організації освітнього процесу кафедри МІРЕС Факультет ІРТЗІ

Кафедра МІРЕС веде підготовку здобувачів за наступними освітніми програмами (ОПП):

  1. Медіаінженерія перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

  2. Медіаінженерія другий (магістерський) рівень вищої освіти;

  3. Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

у межах спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка.

  1. Системи, технології і комп’ютерні засоби мультимедіа – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
  2. Системи, технології і комп’ютерні засоби мультимедіа – другий (магістерський) рівень вищої освіти

у межах спеціальності 171 Електроніка.

Для навчання здобувачів за освітніми програмами кафедра використовує загально-університецькі аудиторії, аудиторії загальноосвітніх кафедр та аудиторії, на площах яких вона розташовується.

Кафедра має у своєму розпорядженні наступні аудиторії для проведення занять:

аудиторія № 31 «з» «Основи теорії передачі інформації» – для проведення лекцій,лабораторних робіт, практичних занять, консультацій;

  • аудиторія №44 «з» «Відеосистем і технологій» мультимедійний клас – для проведення лекцій, лабораторних робіт, практичних занять, консультацій;

  • аудиторія 45 «з» «Мікроконтролери» мультимедійний комп’ютерний клас – для проведення лекцій, лабораторних робіт, практичних занять, консультацій;

  • аудиторія 46 «з» «Радіоелектронні системи» – для проведення лекцій, лабораторних робіт, практичних занять, консультацій;

  • аудиторія 47 «з» науково-навчальна лабораторія «Акустика та акустичні пристрої» – для проведення лабораторних робіт, консультацій;

  • аудиторія 122-123 «іг» «Інтерактивні технології медіаінженерії» навчально-наукова – для проведення лабораторних робіт та практичних занять.

Здобувачі можуть використовувати аудиторії кафедри для самостійної роботи в присутності викладача, інженера кафедри, а також читальний зал наукової бібліотеки ХНУРЕ.

Всі аудиторій кафедри мають паспорти, які розглядаються та затверджуються щорічно.

Для забезпечення здобувачів інформаційними ресурсами на кафедрі є повний комплект методичного забезпечення в паперовому виді – він доступний для кожного здобувача. Здобувачам також надано доступ до внутрішньої інформаційної мережі університету, що дозволяє користуватися КНМЗ, базою даних наукової бібліотеки, а саме – електронними версіями підручників, навчальних посібників, online– журналами з наукової бібліотеки eLIBRARY.

Навчальні аудиторії оснащені сучасним обладнанням, наприклад, цифровими генераторами сигналів G5100A, SDG-1025, вимірюючий комплекс «ВК-2», лабораторними макетами «Радіолокаційний канал» , «Імітатор радіолокаційної цілі», осцилографами SDS 5032E, DS 1052E, та мультимедійним обладнанням для реалізації освітніх програм, за якими ведеться підготовка здобувачів.

Комп’ютерний парк кафедри складає 29 одиниць.

Використовується ліцензійне програмне забезпечення, та те, що є у відкритому доступі в Інтернеті.

Кількість обладнання та програмного забезпечення є достатнім для проведення повного циклу навчання здобувачів за ОП.

За необхідністю , кафедра використовує комп’ютерні зали інформаційно-обчислювального центру університету з необхідним ПЗ, або лекційну аудиторію 54 «з» та комп’ютерні класи наукового парку «Синергія», а також складає заявки на придбання необхідного для подальшого забезпечення освітнього процесу обладнання, програмного забезпечення та матеріалів.

Якісну підготовку здобувачів за всіма ОП здійснюють викладачі кафедри, серед яких: 3- доктора наук, професора; 1 кандидат наук, професор; 7 – кандидатів наук, доцентів; 3 – старших викладача.

Всі вони мають кваліфікацію відповідну до спеціальностей, за якими йдеться підготовка здобувачів, ведуть наукову діяльність, здійснюють керівництво науковою роботою здобувачів, мають достатній стаж роботи та своєчасно проходять підвищення кваліфікації або стажування.

Для підвищення якості навчання до підготовки здобувачів кафедра залучає провідних фахівців та практиків з виробництва. Зокрема, при підготовці бакалаврів і магістрів з освітніх програм «Системи, технології і комп’ютерні засоби мультимедіа» та «Медіаінженерія» за спеціальностями 171 та 172 –першого заступника Генерального директора КП ОСК «Металіст» Лепшеєва В.І. та директора ТОВ “Радіо “Нова Хвиля” Окунєва Д.С.