Кафедра медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем

Мова:

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота, що проводиться на кафедрі МІРЕС, є базою для підготовки кваліфікованих спеціалістів в галузі розробки акустичних та відео систем, які використовуються для виробництва мультимедійної продукції.

Основні наукові дослідження кафедри виконуються за напрямами:

– розробка методів та систем дистанційного зондування атмосфери з використанням акустичних та електромагнітних хвиль. Наук. керівник – проф. Карташов В.М.;

– дослідження та розробка методів і засобів оброблення, стиснення, передавання та відтворення звукових сигналів та відеозображень в спеціалізованих цифрових телевізійних системах. Наук. керівник – проф. Коритцев І.В.;

– сучасні методи обробки сигналів і зображень, гаусових і негаусових випадкових процесів на основі моделей лінійного передбачення. Наук. керівник – проф. Тихонов В.А.;

– розробка мультимедійних тренажерів різного призначення. Наук. керівник – проф. Сідоров Г.І.

В останнє десятиріччя на кафедрі активно розвиваються дослідження в області систем радіозв’язку, телебачення, обробки звуку та зображень, створення різноманітних мультимедійних тренажерів.

Серед останніх розробок кафедри можна виділити такі:

  • системи цифрового телефонного зв’язку «Антарес» та «Вега»;
  • радіолокаційна станція вертикального зондування атмосфери
    S-діапазону;
  • універсальний мультимедійний комплекс стрілецької підготовки;
  • радіоелектронний комплекс для високоефективної підготовки спортсменів-біатлоністів;
  • лазерний стрілецький тренажер.

У складі всіх цих розробок присутні акустичні і відеопристрої, інформація з яких обробляється сучасною комп’ютерною і мікропроцесорною технікою з використанням стандартних і оригінальних програм, розроблених співробітниками кафедри.

«Мультимедійний лазерний стрілецький тренажер для розважальних та спортивних комплексів», що розроблений кафедрою, є переможцем ряду міжнародних і вітчизняних науково-технічних виставок, відзначена дипломами і медалями. Зокрема, на конкурсі інноваційних проектів «IT-Kharkiv» в 2013 р. мультимедійний лазерний стрілецький здобув перемогу у номінації «Кращий проект в області ігрової індустрії», а колектив авторів-розробників нагороджено дипломом.

«Стрілецький тренажер для ефективної стрілецької підготовки спортсменів біатлоністів», що розроблений кафедрою, також відзначен багаточисельними   дипломами науково-технічних виставок і використовується в процесі підготовки спортсменів національної збірної з біатлону.

За результатами наукових досліджень у 2013-2018 р.р. опубліковано: 9    монографій, 1 підручник, 2 навчальних посібников, 60 статей в фахових виданнях, 130 тез наукових доповідей та отримано 14 патентів. За матеріалами наукових   досліджень на кафедре за останні роки підготовлено і захищено 1 докторська і 8 кандидатських дисертацій:

1) Сергієнко О.Ю. «Розвиток теорії та удосконалення систем автономної навігації мобільних наземних роботів у недерминованих середовищах», наук. консультант Карташов В.М.;

2) Пащенко С.В. «Моделі інформаційного локаційного каналу та методи обробки сигналів систем радіоакустичного зондування атмосфери», наук. керівник Карташов В.М.;

3) Супрун О.О. «Удосконалення методів виявлення, розділення та оцінки числа джерел випромінювання стохастичних сигналів», наук. керівник  Карташов В.М.

4) Вдовиченко Є.І. «Удосконалення ретрансляційної системи діагностики технічних об’єктів», наук. керівник Величко Д.А.;

5) Шиляєва О.Л. «Розвиток методу оцінювання впливу тропосфери на      характеристики радіотехнічних систем», наук. керівник Петров В.А.;

6) Кудрявцева Н.В. «Полімоделі лінійного передбачення гаусових та негаусових випадкових процесів», наук. керівник Тихонов В.А.;

7) Ільїн М.А. «Телевізійна система для керування віртуальним середовищем при студійних відео зйомках», наук. керівник Коритцев І.В.

8) Куля Д.М. «Удосконалення слідкувальних методів обробки сигналів систем радіоакустичного зондування атмосфери», наук. керівник Карташов В.М.;

9) Бєляев О.В. «Удосконалення  методів обробки сигналів та зображень у        мультимедійних стрілецьких тренажерах», наук. керівник Карташов В.М.

Кафедра розвиває наукове технічну взаємодію з питань обробки і розпізнавання мовних сигналів і оптичних зображень також з факультетом  електротехніки та інформатики  Університета в м. Пардубіце (Чехія) (викладачі універсітету Хмелар П. і Кудрявцева Н.М.), Автономним Університетом Нижньої Каліфорнії (Мексикалі, Нижня Каліфорнія, Мексика), Fabian N. Murrieta-Rico, Сергієнко О.Ю.

Науково-дослідна робота студентів проводиться на кафедрі з метою підвищення рівня професійної підготовки майбутніх випускників ХНУРЕ та розвитку їх творчих можливостей. Індивідуальне керівництво роботами студентів здійснюють провідні викладачі та наукові співробітники кафедри.