Кафедра медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем

Мова:

Партнери кафедри

Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів №133 «Ліцей мистецтв» Харківської міської ради Харківської області»

Основні напрямки співробітництва:

– Розробка та апробація нових навчальних планів, нових курсів, навчально-методичних посібників, програм додаткової освіти, методик і навчальних матеріалів з поглибленого вивчення предметів.

– Взаємодія в  навчально- методичних питаннях, надання консультаційної та організаційної допомоги по створенню творчих майстерень, проведенню навчальних семінарів, тренінгів та майстер-класів для учнів, за напрямами, що представляють спільний інтерес.

– Надання організаційної та методичної допомоги в проведенні та участі у творчих конкурсах на різних рівнях.

– Надання допомоги в розробці нових аспектів змісту освіти, технологій навчання і виховання, використання у виробничій діяльності та навчальному процесі нових інформаційних технологій, систем діагностики контролю знань.

– Реалізація за наявністю взаємного інтересу спільних наукових, освітніх та творчих програм, проектів.

– Здійснення заходів спрямованих на проведення професійної орієнтації учнів.

– Інформаційна і профорієнтаційна допомога, спрямована на залучення випускників до вступу до Університет. Проведення занять зі старшокласниками, що забезпечують перед профільну підготовку.

– Організація екскурсій в Університет та залучення учнів до активної участі в «Днях відкритих дверей».

– Залучення обдарованих учнів до спільної науково-дослідницької роботи за пріоритетними напрямками фундаментальних та прикладних досліджень на кафедрах Університету.

– Наукове керівництво дослідницької та проектної діяльністю учнів, надання науково-методичної допомоги в проведенні дослідницької і проектної роботи на базі Університету.

Науковий парк «Радіоелектроніка та інформатика»(НП РЕІ)

Основні напрямки співробітництва:

– Розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази університету для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизнянному та зарубіжному ринках.

– Надання маркетингових послуг і делегування права пошуку інвесторів на умовах Угоди, створення бізнес-інкубаторів на базі Наукового парку для практичної реалізації інноваційних проектів і науково-технічних розробок кафедри.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Оріон»

Основні напрямки співробітництва:

– Використання у виробничій діяльності на навчальному процесі новітніх медіа інформаційно-комунікаційних технологій.

– Врахування поставлених практикою роботи новітніх медіа інформаційно-комунікаційних технологій та нових вимог до фахівців, нових прикладних задач в цій галузі при складанні навчальних планів підготовки фахівців, робочих програм навчальних дисциплін, розробці нових навчальних курсів, складанні тем дипломного та курсового проектування.

– Проведення практик студентів (виробничих, технологічних, навчальних) та стажувань співробітників.

– Можливість вирішення питання трудової зайнятості випускників та студентів ХНУРЕ шляхом конкурсного відбору.

– Інформування та запрошення партнерів до участі в планових виставках, симпозіумах, конференціях, семінарах, презентаціях.

– Реалізація за наявністю взаємного інтересу спільних наукових, освітніх та творчих  програм, проектів.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв ХДАДМ

– Проведення спільних науково-практичних конференцій., видання наукових публікацій.

– Обмін навчально-методичними розробками.

– Проведення спільних заходів навчально-виховного характеру.

– Забезпечення підвищення кваліфікації викладачів шляхом стажування на кафедрах за безоплатній основі.

– Академічний обмін фахівцями у рамках освітніх та наукових програм з метою здійснення викладацької діяльності, читання лекцій, проведення  тренінгів та майстер-класів, дослідницької діяльності за напрямами,  що представляють спільний інтерес.

– Взаємний обмін студентами, магістрами та аспірантами, створення необхідних умов для поглиблення теоретичних та практичних знань для проходження практики.

– Обмін досвідом організації й методики проведення занять, освітніх технологій.

– Реалізація за наявністю взаємного інтересу спільних наукових, освітніх та творчих програм, проектів.

ТОВ Телерадіовидавнича компанія «ОКО» (ТРВК «ОКО»)

Основні напрямки співробітництва:

– Використання у виробничій діяльності та навчальному процесі новітніх інформаційних технологій.

– Врахування поставлених практикою роботи сучасних ЗМІ нових вимог до фахівців, нових прикладних задач в цій галузі при складанні навчальних планів підготовки фахівців, робочих програм навчальних дисциплін, розробці нових навчальних курсів, складанні тем дипломного та курсового проектування.

– Проведення практик студентів (виробничих, технологічних, навчальних) та стажувань співробітників.

– Можливість вирішення питання трудової зайнятості випускників та студентів ХНУРЕ шляхом конкурсного відбору.

– Інформування та запрошення партнерів до участі в планових виставках, симпозіумах, конференціях, семінарах, презентаціях.

– Реалізація за наявністю взаємного інтересу спільних наукових, освітніх та творчих  програм, проектів.

Кафедра АМЕС – акустичних та мультимедійних електронних систем факультету Електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Протягом тривалого часу кафедра МІРЕС взаємодіє з кафедрою акустичних та мультимедійних електронних систем – АМЕС факультету Електроніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Кафедра АМЕС веде підготовку за спорідненими освітньо-професійними програмами Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації та Технології обробки акустичної інформації. Відбувається обмін досвідом викладачів, спільні методичні семінари, спільна участь у наукових конференціях і наукових проектах.
Раніше, у період з 2012 року до 2018 року, кафедра МІРЕС активно взаємодіяла з кафедрою Акустики та акустоелектроніки НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (завідувач кафедри професор Дідковський Віталій Семенович). Кафедра Акустики та акустоелектроніки надала значну методичну допомогу кафедрі МІРЕС при отриманні ліцензії на ведення освітньої діяльності у рамках спеціальності «Акустотехніка».