Кафедра медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем

Мова:

Партнери кафедри

Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів №133 «Ліцей мистецтв» Харківської міської ради Харківської області»

Основні напрямки співробітництва:

– Розробка та апробація нових навчальних планів, нових курсів, навчально-методичних посібників, програм додаткової освіти, методик і навчальних матеріалів з поглибленого вивчення предметів.

– Взаємодія в  навчально- методичних питаннях, надання консультаційної та організаційної допомоги по створенню творчих майстерень, проведенню навчальних семінарів, тренінгів та майстер-класів для учнів, за напрямами, що представляють спільний інтерес.

– Надання організаційної та методичної допомоги в проведенні та участі у творчих конкурсах на різних рівнях.

– Надання допомоги в розробці нових аспектів змісту освіти, технологій навчання і виховання, використання у виробничій діяльності та навчальному процесі нових інформаційних технологій, систем діагностики контролю знань.

– Реалізація за наявністю взаємного інтересу спільних наукових, освітніх та творчих програм, проектів.

– Здійснення заходів спрямованих на проведення професійної орієнтації учнів.

– Інформаційна і профорієнтаційна допомога, спрямована на залучення випускників до вступу до Університет. Проведення занять зі старшокласниками, що забезпечують перед профільну підготовку.

– Організація екскурсій в Університет та залучення учнів до активної участі в «Днях відкритих дверей».

– Залучення обдарованих учнів до спільної науково-дослідницької роботи за пріоритетними напрямками фундаментальних та прикладних досліджень на кафедрах Університету.

– Наукове керівництво дослідницької та проектної діяльністю учнів, надання науково-методичної допомоги в проведенні дослідницької і проектної роботи на базі Університету.

Науковий парк «Радіоелектроніка та інформатика»(НП РЕІ)

Основні напрямки співробітництва:

– Розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності, ефективного та раціонального використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази університету для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизнянному та зарубіжному ринках.

– Надання маркетингових послуг і делегування права пошуку інвесторів на умовах Угоди, створення бізнес-інкубаторів на базі Наукового парку для практичної реалізації інноваційних проектів і науково-технічних розробок кафедри.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Оріон»

Основні напрямки співробітництва:

– Використання у виробничій діяльності на навчальному процесі новітніх медіа інформаційно-комунікаційних технологій.

– Врахування поставлених практикою роботи новітніх медіа інформаційно-комунікаційних технологій та нових вимог до фахівців, нових прикладних задач в цій галузі при складанні навчальних планів підготовки фахівців, робочих програм навчальних дисциплін, розробці нових навчальних курсів, складанні тем дипломного та курсового проектування.

– Проведення практик студентів (виробничих, технологічних, навчальних) та стажувань співробітників.

– Можливість вирішення питання трудової зайнятості випускників та студентів ХНУРЕ шляхом конкурсного відбору.

– Інформування та запрошення партнерів до участі в планових виставках, симпозіумах, конференціях, семінарах, презентаціях.

– Реалізація за наявністю взаємного інтересу спільних наукових, освітніх та творчих  програм, проектів.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв ХДАДМ

– Проведення спільних науково-практичних конференцій., видання наукових публікацій.

– Обмін навчально-методичними розробками.

– Проведення спільних заходів навчально-виховного характеру.

– Забезпечення підвищення кваліфікації викладачів шляхом стажування на кафедрах за безоплатній основі.

– Академічний обмін фахівцями у рамках освітніх та наукових програм з метою здійснення викладацької діяльності, читання лекцій, проведення  тренінгів та майстер-класів, дослідницької діяльності за напрямами,  що представляють спільний інтерес.

– Взаємний обмін студентами, магістрами та аспірантами, створення необхідних умов для поглиблення теоретичних та практичних знань для проходження практики.

– Обмін досвідом організації й методики проведення занять, освітніх технологій.

– Реалізація за наявністю взаємного інтересу спільних наукових, освітніх та творчих програм, проектів.

ТОВ Телерадіовидавнича компанія «ОКО» (ТРВК «ОКО»)

Основні напрямки співробітництва:

– Використання у виробничій діяльності та навчальному процесі новітніх інформаційних технологій.

– Врахування поставлених практикою роботи сучасних ЗМІ нових вимог до фахівців, нових прикладних задач в цій галузі при складанні навчальних планів підготовки фахівців, робочих програм навчальних дисциплін, розробці нових навчальних курсів, складанні тем дипломного та курсового проектування.

– Проведення практик студентів (виробничих, технологічних, навчальних) та стажувань співробітників.

– Можливість вирішення питання трудової зайнятості випускників та студентів ХНУРЕ шляхом конкурсного відбору.

– Інформування та запрошення партнерів до участі в планових виставках, симпозіумах, конференціях, семінарах, презентаціях.

– Реалізація за наявністю взаємного інтересу спільних наукових, освітніх та творчих  програм, проектів.