Кафедра медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем

Мова:

Володимир Михайлович Карташов

Володимир Михайлович Карташов
Завідувач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем, член НМР, член НТР, голова спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

Закінчив радіотехнічний факультет Харківського інституту радіоелектроніки.

З 1980 р. до 1981 р. – інженер науково-дослідної лабораторії Військової інженерної радіотехнічної академії противоповітряної оборони ім. Л.А. Говорова;

в 1981-1983 р. – служба у Збройних силах, посада – інженер групи радіо;

з 1984 року – співробітник ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Основні навчальні дисципліни: «Радіоелектронні системи»; «Основи наукових досліджень», організація науки та авторське право; «Сучасні технології анімації»; «Акустичне зондування неоднорідних середовищ».


Наукова діяльність

Коло наукових інтересів: оброблення сигналів та зображень, адаптація радіосистем до поточних змін зовнішніх умов, системи дистанційного зондування атмосфери з використанням електромагнітних та акустичних хвиль, управління та навігація мобільних наземних роботів.

Основні наукові результати: створив теорію векторних зондувальних радіоакустичних сигналів, розробив теоретичні основи оптимізації й адаптації пристроїв обробки сигналів систем радіоакустичного й акустичного зондування атмосфери.


Громадська діяльність

Приймав участь у розробці стандарту вищої освіти за спеціальністю 171 “Електроніка” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Науковий керівник стажування в ХНУРЕ начальника Департаменту прикладної фізики Автономного університету штату Нижня Каліфорнія (Мексика) доктора філософії Сергієнка О.Ю. (вересень 2017-січень 2018 рр.).

Науковий керівник дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук начальника Департаменту прикладної фізики Автономного університету штату Нижня Каліфорнія (Мексика) доктора філософії Сергієнка О.Ю. (захист 01.2018).


Публікації

Більше ніж 200 публікацій.