Кафедра медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем

Мова:

Віталій Олександрович Посошенко

Віталій Олександрович Посошенко
Доцент кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем , кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

Освіта вища, ХИРЕ, 1979р., Наукова робота в Проблемній науково-дослідній лабораторії радіотехніки, викладання в Академії ВМС ім. П.С. Нахімова.

З 1979 року по 2011 рік працював у ХНУРЕ на посадах від наукового співпрацівника до доцента.

З 2016 року – доцент ХНУРЕ


Освітня діяльність

Викладання на кафедрах Радіоелектронних пристроїв (ХНУРЕ), захисту інформації (АВМС ім. П.С. Попова), Медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем (ХНУРЕ)


Наукова діяльність

Підвищення ефективної чутливості метеорної РЛС, обробка радіоелектронних сигналів в умовах значної апріорної невизначеності


Публікації

Більше ніж 30 публікацій.

  1. В.А. Посошенко, В.І. Чумаков, ОІ Харченко Аналіз вибірних підсилювачів радіоприймальних пристроїв / Навчальний посібник для студентів всіх форм навчання напряму “Радіотехніка”. – Харків. ХНУРЕ, 2011. – 96с. Зокрема розглядаються практичні питання аналогової і цифрової апаратної обробки слабких сигналів на тлі шумів але не шумових перешкод.
  2. Посошенко В.А. Рециркуляционные устройства преобразования импульсных сигналов. Сообщение 3. Преобразователь «время-код» // Прикладная радиоэлектроника, 2007, Том 6, №3 – С.454-456.
  3. Посошенко В.А., Садчиков А.В., Измайлов А.Ф. Дискретный фильтр огибающей узкополосного процесса //Радиотехника: Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник – 2009. – Вып. 157. – С.152-157.
  4. Посошенко В.А. Методобнаруженияв гауссовом шуме сигналов с минимальной априорной информацией //Сборник научных трудов VI Международного радиоэлектронного форума “Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития” – Харьков, 2017. С. 131-135.
  5. Методы ориентации, навигации и контроля мобильных робототехнических платформ / В.М. Карташов, В.А. Посошенко, Р.И. Цехмистро, Л.П. Тимошенко, М.М. Колендовская // Радиотехника : Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2019. Вып. 199. С. 71 – 76.
  6. Посошенко В.А., Звягинцев А.Ю. Применение полевых транзисторов в качестве датчиков магнитотерапевтических устройств // КИП и А, Массовый ежемесячный научно-производственный журнал, №4, 2006. – С.34-37.