Кафедра медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем

Мова:

Накази про підготовку атестаційних робіт

У відповідності до навчального плану  для студентів 2 курсу денної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей:

  • 172 Телекомунікації та радіотехніка, освітня програма Медіаінженерія, було закріплено теми атестаційних робіт, призначени керівникі робіт та консультанти на період з 02.11.2020 р. по 31.12.2020 р.
  • 171 Електроніка, освітня програма Системи, технології і комп’ютерні засоби мультимедіа, було закріплено теми атестаційних робіт, призначени керівникі робіт та консультанти на період з 09.11.2020 р. по 31.12.2020 р.

 

Теми атестаційних робіт були обговорені на засіданні кафедри. Разом з викладачами кафедри були стейкхолдери та представники студентів.

Наказ про підготовку атестаційних робіт 171 Електроніка, освітня програма Системи, технології і комп’ютерні засоби мультимедіа

Наказ про підготовку атестаційних робіт 172 Телекомунікації та радіотехніка, освітня програма Медіаінженерія