Кафедра медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем

Мова:

Абітурієнту

Абітурієнту

Спеціальність 171 – Електроніка,

Освітня програма Системи, технології і комп’ютерні засоби мультимедіа

На нашій освітній програмі студенти отримають теоретичні та практичні навички розробки та використання систем і технологій для створення мультимедіа, оволодіють апаратними та програмними засобами його запису, обробки і синтезу для потреб ігрової, кіно-, телевізійної та розважальної індустрії. Нашим студентам викладаються наступні напрямки мультимедіа:

– техніка запису, обробки та синтезу звукової інформації, теоретична і практична акустотехніка;

– техніка і технології цифрового фотографування і обробки зображень, елементи графічного дизайну, 2D-графіка, техніка і технології покадрової анімації, оптотехніка і системи комп’ютерного зору;

– техніка і технології відеозйомки і монтажу, проектування і робота з освітленням і хромакеєм, постобработка відеоматеріалів, засоби створення візуальних ефектів (VFX);

– техніка і технології 3D-графіки (скульптинг, ретопологія, текстурування і анімація), пристрої та технології отримання 3D-зображень, 3D-сканування, фотограмметрія;

– інформаційні системи передачі мультимедійного контенту.

Вміння і компетентності:

– розробка систем і технологій для створення мультимедійного контенту, їх застосування для потреб ігрової, кіно-, телевізійної та розважальної індустрії;

– розробка систем звукозапису, засобів обробки і монтажу звуку, їх застосування для озвучування відеороликів, запису і синтезу звукового супроводу навколишнього середовища;

– проектування аудіо- та відеокомплексів, систем озвучування приміщень: концертних і конференц-залів, кінотеатрів, розважальних центрів, а також їх практична експлуатація при проведенні масових заходів;

– робота з фото- та відеоапаратурою, практичні навички роботи з фото- і відеокамерами, обробка і монтаж в середовищах GIMP, Adobe Photoshop, Adobe Premiere.

– розробка технічних засобів для створення комп’ютерної 2D-, 3D- графіки та анімації, постобробки відеопродукції і 3D-графіки, роботи з візуальними ефектами VFX, а також їх застосування для створення мультимедіа;

– розробка мультимедійних додатків;

– розробка технічних засобів цифрової обробки зображень, систем комп’ютерного зору для автоматизації та робототехніки;

– організація телевізійного і звукового Інтернет-мовлення.

Професійні навички, які дає навчання на нашій освітній програмі, відповідають професіями не тільки сьогодення, а й майбутнього. Вакансії в зарубіжних і вітчизняних компаніях найчастіше вказуються англійською мовою і виглядають так:

Multimedia Engineer, Sound Engineer/Sound FX artist, Video Engineer, 3D Artist/Technical artist, 3D Animator,

Technical Animator, VFX Artist, Cinematic Animator, Environment Artist/Technical artist, Technical Facial Animator, Lightning Engineer, Lightning Artist/Technical artist, Motion Capture Animator, Frontend Designer.

навчальні плани спеціальності 171 – Електроніка

медіаінженерія

Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка,

Освітня програма Медіаінженерія

Освітня програма спрямована на поглиблене вивчення мультимедійних і медіакомунікаційних технологій, систем і програмного забезпечення для створення, обробки і трансляції аудіо- та візуального мультимедійного контенту, його інтерактивного відтворення, представлення і використання для функціонально орієнтованих сервісів.

Навчання студентів відбувається за такими основними напрямками:

– методи, технології і програмно-апаратні засоби запису, обробки, стиснення, кодування і передачі звукової, графічної і відеоінформації,

– відеозйомка та відеомонтаж, технології з освітленням і хромакеєм, постобробка відеоматеріалів, засоби створення візуальних- і аудіо ефектів;

– техніка і технології 3D-графіки (скульптинг, ретопологія, текстурування і анімація), пристрої та технології отримання 3D-зображень, 3D-сканування, технології захоплення рухів;

– системи і технології цифрового телебачення, смарт і інтерактивного телебачення;

– бази даних, хмарні технології і їх використання при пошуку і формуванні мультимедійного контенту;

– методи і технології медіакомунікаційних трансляцій, передачі аудіо-, телевізійного, мультимедійного контенту з використанням мобільних Інтернет-каналів, технологій 4G і 5G при виконанні онлайн трансляцій;

– програмування мобільних додатків, веб-сервісів, мікроконтролерів для вирішення задач  медіаінженерії;

– розробка технічних засобів і програмного забезпечення з метою отримання та цифрової обробки зображень, систем комп’ютерного зору для задач керування та навігації мобільними роботами, для створення медіароботів;

– менеджмент, управління проектами та бізнес-процесами в галузі мультимедіа та  медіаінженерії.

В процесі навчання студенти набувають знання і компетенції зі створення сучасних медіа, з рішень технічних і творчих завдань, пов’язаних зі звукозаписом, відеозйомкою, відеомонтажем, створенням і візуалізацією мультимедійних об’єктів, відео- і кінопоказом, технічною організацією і підтримкою світлових і музичних шоу, концертів і масових заходів, технічною організацією аудіо- і телевізійного Інтернет-мовлення і онлайн трансляцій.

Студенти спеціальності проходять навчання в спеціалізованих акустичних, відео-, телевізійних лабораторіях, на телевізійному центрі університету. В процесі навчання студенти займаються створенням відеофільмів, аудіо- та відеоефектів, моделюванням 3D об’єктів і створенням ігрових персонажів, розробкою мультимедійних комп’ютерних тренажерів для вирішення широкого кола задач. Творчі аудіо-, відео-, 3D роботи наших студентів є переможцями багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

Спеціальність Медіаінженерія широко представлена в різних університетах Європи і світу, провідною кафедрою МІРЕС налагоджені тісні зв’язки з багатьма з них. Студенти спеціальності мають можливість навчатися за програмою подвійних дипломів та інтернаціональних семестрів (університет м. Лімож, Франція та ін.). Випускники здатні до вирішення завдань в сфері медіаіндустрії в міждисциплінарних і багатомовних командах.

Професійні навички та компетенції, сформовані під час навчання за освітньою програмою Медіаінженерія, відповідають вимогам не тільки сьогодення, а й майбутнього і дозволяють випускникам бути затребуваними на ринку праці в Україні та в усьому глобалізованому світі. Вакансії в зарубіжних і вітчизняних компаніях найчастіше вказуються англійською мовою і виглядають так:

Media Engineer, Sound Engineer/Sound FX Engineer, Video Engineer, 3D Technical artist, Technical Animator, VFX Engineer, Cinematic Engineer, Technical artist, Lightning Engineer, Lightning Technical artist, Motion Capture Developer.

навчальні плани спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка

приймальна комісія

правила прийому на навчання