Кафедра медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем

Мова:

Леонід Петрович Тимошенко

Леонід Петрович Тимошенко
Професор кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем , кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1963 р. ­– закінчив Харківський авіаційний інститут (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»)  за спеціальністю «Радіоелектронні пристрої», кваліфікація – радіоінженер.

1963 р. – інженер Фізико-енергетичного інституту м. Обнінськ, Калужської області.

1965 р. – старший інженер кафедри радіопередавальних пристроїв ХИРЕ.

1968 р. – асистент кафедри радіопередавальних пристроїв ХИРЕ.

1969 р. – старший викладач  кафедри радіопередавальних пристроїв ХИРЕ.

1975 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 05.12.06 – Електронна техніка та прилади.

1980 р. – доцент кафедри радіопередавальних пристроїв  ХТУРЕ.

2001 р. – професор  кафедри радіоелектронних пристроїв ХТУРЕ.

2009 р. – професор  кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Навчальні дисципліни:

«Аналогова схемотехніка»

« Цифрова схемотехніка»

«Мережні інформаційні технології»


Наукова діяльність

1970 -1990 р.р.– відповідальний та виконавець госпдоговорних і держбюджетних НДР


Громадська діяльність

1973 – 2014 р.р. – заступник декана радіотехнічного факультету з організаційно виховної роботи.

2000 – 2014 р.р. – вчений секретар радіотехнічного факультету.


Нагороди та премії

Відмінник освіти України


Публікації та патенти

1971-1978 р.р. – 7 авторських свідоцтв (співавтор) – ультразвукові методи.

Патенти (співавтор):

«Удосконалений лазерний стрілецький тренажер», Державний реєстр України (2017р.).

«Лазерний стрілецький тренажер для біатлону» (2021 р.).

Статті (співавтор):

Комплексні моделі випадкових сигналів в задачах акустичного зондування атмосфери (2016р.).

Методи, орієнтації, навігації і контролю мобільних робототехнічних платформ (2019р.).

Виявлення безпілотних літальних апаратів з використанням складовий моделі авторегресії  їх акустичного випромінювання.

Комплексування зображень під час виявлення безпілотних літальних апаратів(2020р.)

Навчальний посібник (співавтор) «Аналогові електронні пристрої» (Гриф МОН) (2007р.).

Навчальний посібник « Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації» ч.1(Гриф МОН) (2012р.).

Навчальний посібник « Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації» ч.2(Гриф МОН) (2015р.).

Підручник (співавтор) «Цифрова схемотехніка» (НМР ХНУРЕ) (2018р.).

Підручник (співавтор) «Аналогова схемотехніка» (ВР ХНУРЕ) (2020р.).

Навчальний посібник (співавтор) «Мережні інформаційні технології» (ВР ХНУРЕ) (2021р.).