Кафедра медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем

Мова:

Єлизавета Геннадіївна Толстих

Єлизавета Геннадіївна Толстих
Старший викладач кафедри медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

Закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки, 2014 року, спеціальність «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення», кваліфікація – інженер-дослідник в галузі електроніки та телекомунікацій.

З 2014 по 2017 рр. – аспірантка ХНУРЕ.

З 2015 по 2018 рр. – асистент кафедри МІРЕС ХНУРЕ.

У 2018 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. Тема дисертації – «Удосконалення моделей та методів радіоакустичного зондування атмосфери».

З 2018 р. – старший викладач кафедри МІРЕС ХНУРЕ.


Освітня діяльність

З 2015 року


Наукова діяльність

З 2013 року


Публікації та патенти

Більше 30 публікацій, у тому числі 3 патенти.